Doğum ile Vatandaşlık Veren Avrupa Ülkeleri 2020 Güncel Listesi

Doğum ile vatandaşlık veren ülkelerin hangileri olduğu ve ne gibi şartlara sahip oldukları insanlar tarafından özellikle de anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor.

İmkânı olan anneler bebeklerini doğum ile vatandaşlık veren yurt dışı ülkelerinde doğurmak istiyor ve bebeklerinin ilerde daha çok olanaktan yararlanabilmesi için çifte vatandaşlığa sahip olmalarını istiyorlar. Peki hangi ülkeler doğum ile vatandaşlık veriyor? Ebeveynlerin hangi şartları yerine getirmeleri gerekiyor?

Doğum yolu ile vatandaşlık veren Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Ukrayna, İtalya, İngiltere, İrlanda, Avusturya, Bulgaristan gibi ülkelerdir.

Doğum ile Vatandaşlık Ne Demek?

Doğum ile vatandaşlıktan kastedilen, kişinin doğduğu ülkeden vatandaşlık alabilmesidir. Ebeveynler, artık doğum turizmi olarak adlandırılan bu durumda, çocuklarına sağlayacağı yararları göz önüne alarak çocuklarının doğumunun bir Avrupa ülkesinde gerçekleşmesi için çaba harcayabilmektedirler.

Türkiye’de doğum ile vatandaşlıktan örnek vermek gerekirse, Türk Vatandaşlığı Kanunu maddeleri gereğince:

 • Eğer ki çocuğun anne ve babası Türk vatandaşlığına sahipse çocuk da otomatik olarak Türk vatandaşı olarak kayıtlara geçer.
 • Türkiye’ de doğacak çocuğu annesi Türk vatandaşı, babası yabancı bir ülkenin vatandaşı ise çocuk Türk vatandaşı olur.
 • Baba Türk vatandaşıysa ve anne yabancı uyruklu bir kişiyse bu iki kişinin çocuğu Türkiye’ de doğduğunda baba çocuğu soyuna alırsa ve bununla ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilirse çocuk Türk vatandaşı olur.
 • Türkiye’de doğan bir çocuğun, annesinin ve babasının vatandaşı olduğu ülkeler çocuğu vatandaşlığa almıyorlarsa Türkiye’de doğan çocuk Türk vatandaşı olur.

Vatandaşlık ile ilgili düzenlemeler başka ülkelerde de mevcuttur. Türkiye’deki insanlar, Avrupa ülkelerinde dünyaya gelmesini istedikleri çocuklarının Türk vatandaşlığının yanında o ülkenin vatandaşlığına da sahip olup olmayacaklarını merak ediyorlar.

Fransa Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Fransa, doğum için vatandaşlık veren Avrupa ülkelerinden bir tanesi ancak Amerika Birleşik Devletleri gibi doğrudan doğan çocuğa vatandaşlık hakkı tanımıyor.

1998 yılına kadar Jus Soli (Doğum ile vatandaşlığı düzenleyen yasa) yürürlükteyken 1993 yılında ilk önce bunun kaldırılması istenmiş, daha sonra 1998 yılında Guigou yasası tarafından kaldırılmıştır.

Doğrudan doğan çocuğu Fransız vatandaşı yapan bu yasanın kaldırılması ve belli düzenlemeler yapılması ile yabancı anne ve babaya sahip çocukların sadece Fransa’da doğmaları Fransız vatandaşı olabilmelerinde yeterli nitelik sağlamaz hale gelmiştir. Fransa’da doğum yapmanın avantajları ilerleyen yıllarda çocuğunuza yardımcı olacaktır.

 • Fransa’da ya da Fransa’ya bağlı deniz aşırı yerlerde doğmuş çocuğun, anne ya da babasından en az biri Fransa doğumluysa çocuğa doğrudan vatandaşlık hakkı tanınabilir.
 • Eğer çocuk Fransa’da dünyaya geldiyse fakat ebeveynlerin vatanları çocuğa vatandaşlık vermiyorsa çocuk başka şart aranmadan Fransa vatandaşı olabilir.
 • Ayrıca eğer çocuk sahipsizse, Fransa vatandaşı olarak yaşamına devam edebilir.

Anne ve baba yabancı ise, çocuğa Fransız vatandaşlığı için tanınan bazı haklar ve çocuğun doğrudan Fransa vatandaşı olması için gerekli olan bazı kriterler tanınmıştır.

 • Çocuğun 13-16 yaşları arasında Fransa vatandaşlığı alabilmesi için ebeveynlerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar vardır.
  Çocuk; Fransa’ da doğmuşsa, 8 yaşından itibaren birincil ikametgâh adresi Fransa’ da ise ve anne baba çocuk için vatandaşlık talebinde bulunduğu dönemde Fransa’da ikamet ediyorsa çocuk beyanı kabul ettiği taktirde Fransa vatandaşı olmaya hak kazanır.
 • Fransa’da doğan çocuğun 16-18 yaşlarındayken vatandaşlık alabilmesi için ebeveynlerinin bu beyanda bulunduğu gün Fransa’da ikamet etmeleri ve çocuğun 11 yaşından itibaren 5 yıl boyunca birinci ikametgahının Fransa’da bulunması gerekmektedir. 5 yıllık ikametgahın sürekli olması gerekmemektedir.
 • Fransa’ da doğan bir çocuk 18 yaşına bastığında bazı şartların yerine getirilmesi halinde otomatik olarak Fransız vatandaşı olur. Eğer 18 yaşında Fransa’ da ikamet ediyorsa ve 11 yaşından itibaren en az 5 yıldır ikametgahı Fransa’ da ise Fransa vatandaşlığı hakkına sahip olur.
  Bu gerekçeleri yerine getiren ve Fransa vatandaşlığı hakkı olan 18 yaşındaki bireyin vatandaşlığı reddetme hakkı tanınmaktadır.

Fransa’ da çifte vatandaşlık hakkından da yararlanabilirsiniz. Çifte vatandaşlık ile her iki ülkenin de vatandaşı olursunuz böylece birçok olanaktan yararlanma şansınız olur. Ayrıca Fransa vatandaşı olduğunuz için Avrupa ülkelerini rahatlıkla gezebilirsiniz ve Fransa’ da okul okuma gibi eğitim açısından birçok insanın isteğini o ülkenin vatandaşı olduğunuz için kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İngiltere Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

İngiltere’de doğmuş olmanız sorgusuz sualsiz vatandaş olmanızı maalesef sağlamıyor. İngiltere’ de doğum ile vatandaşlık kazanabilmesi için kişinin ve ailesinin bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor.  İngiliz Vatandaşlık Yasası ile düzenlenen kurallara göre bu hak insanlara tanınıyor.

 • Doğan çocuğun annesi ve babası yabancı uyruklu ise, yani farklı bir ülkenin vatandaşı iseler doğan çocuk doğrudan İngiliz vatandaşı olmamaktadır. Eğer İngiltere vatandaşı değilseniz doğum öncesinde siz veya eşiniz İngiltere vatandaşlığına geçebilirsiniz. Tabi İngiliz vatandaşı olabilmek için gereken şartları da yerine getirmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerden en az biri çocuk doğmadan önce İngiltere vatandaşı olursa çocuk doğrudan İngiliz vatandaşı olarak doğacaktır.
 • Çocuğun İngiliz vatandaşı olabilmesi için anne ile babanın evli olması şartı bulunmamaktadır. Anne ve baba ayrı yaşasalar bile ebeveynlerinden herhangi birisinin İngiliz vatandaşı olması çocuğun İngiliz vatandaşı olması için yeterlidir.
 • Çocuk, İngiltere’ ye bağlı deniz aşırı bölgelerde doğmuşsa ve ebeveynlerden en az biri İngiliz vatandaşıysa çocuk da İngiliz vatandaşı olur.
 • Eğer çocuk, doğumundan itibaren 10 yıl süreyle İngiltere’de yaşarsa İngiliz vatandaşlığı için başvurabilir ve vatandaş olmaya hak kazanır. 10 yıl süre boyunca çocuğun 90 günden fazla İngiltere dışına çıkmamış olması gerekir.

Çifte vatandaşlık veren ülkelerden birisi olan İngiltere, vatandaşlığa sahip olan kişilerin pek çok avantaja sahip olması nedeniyle insanların vatandaşlık almak isteyecekleri bir ülke.

Almanya Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Almanya, doğum yeri Almanya olan kişilere vatandaşlık hakkı tanıyan ülkelerden birisidir. Kişilere bazı şartlar doğrultusunda vatandaşlık vererek, kişilere ülkenin iş, yaşama, eğitim, sağlık gibi hizmetlerinden yararlanma hakkı tanımaktadır.

Çocuğunuzu Almanya’ da doğurmak istiyorsanız ve Alman vatandaşlığının avantajlarından yararlansın istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

 • Eğer çocuğun ebeveynlerinden en az bir tanesi, Almanya’ da ikamet edip etmediğine bakılmaksızın, Alman vatandaşı ise çocuk direkt Alman vatandaşı olarak kayıtlara geçer.
 • Ebeveynlerden her ikisi de Alman vatandaşı değilse, ebeveynlerin bazı koşulları sağlamaları neticesinde çocuk Alman vatandaşlığına sahip olabilir.
  Ebeveynlerden en az biri Almanya’da daimî oturma iznine sahipse ve en az 8 yıldır burada ikamet ediyorsa, çocuğu Alman vatandaşı olma hakkına erişebilir.

Şartlar sağlandığında çocuk Alman vatandaşı olur ancak 23 yaşına kadar Almanya hükümeti bazı önlemler almaktadır. Bu önlemler kişinin yaşamının ilk 21 yılında Almanya’ da en az 8 yıl ikamet etmesi, Almanya’ da en az 6 yıldır okula gidiyor olması, Almanya’ daki bir okuldan mezun olmuş olması veya Almanya’ daki mesleki eğitimini başarıyla bitirmiş olması gerekliliklerini içermektedir.

Bu şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır aksi halde vatandaşlık konusunda sıkıntılar çıkabilir.

İtalya Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

İtalya’ da doğmuş olmak vatandaşlık için önemli kriterlerden bir tanesi. İtalya’ da doğum ile doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşlık kazanılması için gereken şartlar İtalyan Vatandaşlık Yasası ile düzenlenmiştir.

 • Doğan çocuk 1 tane İtalyan ebeveyne sahip olduğunda doğrudan İtalyan vatandaşı
 • İtalya’ da yaşayan vatansız kimselerin yine İtalya’ da doğan çocukları, anne ve babalarının kim olduğu bilinmeyen kimsesiz çocuklar, bir İtalyan anne ya da babanın evlatlık edindiği çocuklar doğum ile doğrudan vatandaşlık kazanabilmektedir.
 • Annesi ve babası İtalya dışında bir memlekette yaşasa da en az birinin İtalyan vatandaşı olması halinde ve çocuğun büyükannesi ya da büyükbabası gibi akrabalarından İtalya’da ikamet edenlerin bulunması koşulu sağlandığında çocuk İtalyan vatandaşı olarak kabul edilebilir. Çocuk yetişkin bir birey olduğu zaman İtalya’ da askerde veya diğer alanlarda görev yapmışsa ve yetişkinliğe eriştikten sonra 2 yıl boyunca İtalya’ da yaşamışsa koşullar tam olarak sağlanmış olunur.

İrlanda Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

İrlanda’ da, ülkede doğan ve annesiyle babası yabancı olan çocuklara doğrudan vatandaşlık hakkı tanımayan ülkelerden bir tanesidir ancak bazı şartların sağlanması koşuluyla İrlanda’da doğan bir çocuğun İrlanda vatandaşı olma şansı yüksektir.

 • Eğer İrlanda’ da doğan çocuk başka ülkelerin vatandaşı olamıyorsa otomatik olarak İrlanda vatandaşı olarak kayıtlara geçer. Örneğin çocuğun annesinin veya babasının vatandaşı olduğu ülkeler çocuğu vatandaş yapmıyorlarsa ya da çocuk vatansız olarak İrlanda’ da doğmuş ise İrlanda vatandaşı olur.
 • Direkt İrlanda vatandaşı olabilmesinin bir diğer yolu ise çocuğun annesi ya da babasından herhangi birinin ya İrlanda vatandaşı ya da İngiltere vatandaşı olmasıyla çocuğun otomatik olarak vatandaşlık hakkı kazanmasıdır.
 • Ebeveynler vatandaşı olmasa da İrlanda’da süresiz ikametgâh ediyorlarsa ya da İrlanda sınırlarında çocuk doğmadan önceki 4 yılın 3’ ünde yasal olarak yaşamlarını sürdürmüşlerse çocuk İrlanda vatandaşı olma hakkına sahip olur.

Ukrayna Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

İleride çocuğunuz Ukrayna vatandaşı olabilsin ve ülkenin olanaklarından yararlanabilsin istiyorsanız doğumunuzu Ukrayna’ da yaparak bebeğinizin burada dünyaya gelmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bebeğinizin Ukrayna vatandaşlığı alabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • Ebeveynlerin ikisi de yabancıysa Ukrayna topraklarında uzun süredir ikamet etmeleri halinde doğacak çocukları Ukrayna vatandaşı olabilir.
 • Ukrayna Vatandaşlık Yasası gereği, kişinin anne ya da babasından bir tanesinin Ukrayna vatandaşı olması vatandaşlık için yeterlidir. Çocuk Ukrayna’ da doğduğunda vatandaşlık hakkını alabilir.
 • Bebeğin ebeveynleri vatansız kimselerse ve meşru bir şekilde Ukrayna’ da ikamet halindelerse doğacak çocuk Ukrayna vatandaşı olur.
 • Ukrayna’ da izni olan mültecilerden meydana gelen çocuklar Ukrayna vatandaşıdırlar.
 • Ukrayna’ da doğan çocuğun ebeveynlerinden birisi vatansız diğeri yabancı olabilir ve bu kişilerin Ukrayna’ da oturma izinleri mevcutsa doğacak olan çocuk Ukrayna vatandaşı olur.

Bulgaristan Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Türkiye’ de pek çok Bulgar dosta sahip olmanız mümkün. Bulgaristan göçmeni olan ve çifte vatandaşlığa sahip kişiler burada yaşayıp tatilde akrabalarını görmek için Bulgaristan’ a gidip gelebiliyorlar. Ayrıca Bulgaristan’ da da birçok Türk ikamet etmektedir. Anne ve babalar ise çocuklarının doğumunun Bulgaristan’ da gerçekleşmesi halinde çocuklarının Bulgaristan vatandaşlığı alıp alamayacaklarını merak ediyorlar.

Anne adayı eğer doğumunu Bulgaristan’ da gerçekleştirirse doğrudan çocuk Bulgaristan vatandaşlığına erişemiyor.

 • Bulgaristan’ da doğan çocuğun vatandaşlık hakkı kazanabilmesi için Bulgaristan hükümeti anne ya da babadan en az birinin Bulgar vatandaşı olması, Bulgaristan’ da doğan çocuğun kimsesiz olması gibi şartlar ortaya koymuştur.
 • Babaanneniz ya da dedeniz ya da anneanneniz kısacası ailenizde üst kuşaklardan herhangi biri halihazırda Bulgaristan göçmeniyse, Bulgaristan’da doğacak çocuğun Bulgar vatandaşı olma imkânı bulunmaktadır. Öncelikle ailedeki büyüklerin göçmen oldukları kanıtlanmalıdır. Daha sonra ise sizin babanızın Bulgar vatandaşlığına geçmesi gerekir çünkü göçmenseniz soy ağacında üstünüzde olan kişinin de vatandaşlığa geçmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Belçika Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Bir kişinin Belçika vatandaşı olup olmayacağına karar verirken Latince jus sangius (kan hakkı) ve jus soli (toprak hakkı)ilkeleri birlikte uygulanır. Yani kişinin Belçika vatandaşı olup olmayacağına karar verilirken, çocuğun ebeveynlerinin nereli olduklarına ve çocuğun nerede doğduğuna bakılarak bir karara varılmaktadır.

 • Çocuk doğum anında vatansız ise yani annesi ya da babası herhangi bir ülke vatandaşlığına sahip değilse çocuk Belçika vatandaşı olur.
 • Eğer çocuğun ebeveynlerinden en az bir tanesi Belçika doğumluysa ve son 5 yıl içinde Belçika’da ikamet ettiyse çocuk Belçika vatandaşı olmaya hak kazanır.
 • Belçika’da doğan bir çocuk eğer evlat edinilecekse, onu evlat edinecek kişinin Belçika vatandaşı olması halinde çocuk da vatandaşlık alır. Evlat edinmek isteyen kişi Belçika vatandaşı olmasa dahi evlat edinmek için işlemlere başlamasından önceki 10 yıllık dönemde en az 5 yıl boyunca Belçika’da yaşadıysa çocuk Belçika vatandaşı olarak kabul edilir.
 • Ebeveynler Belçika’da doğan çocukları için çocuk 12. Yaşına gelene dek başvuruda bulunabilirler. Çocuğun bu yolla vatandaş olabilmesi için Belçika, ebeveynlerin başvuruda bulunmadan önceki 10 yıllık dönemde ana ikametgâh adresleri olmalı ve çocuk doğumundan itibaren Belçika’da yaşamış olmalıdır.
  Yani uzun süredir Belçika’da yaşayan göçmen ailelerinin çocukları Belçika vatandaşlığına sahip olabilirler.

Hollanda Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Hollanda’ da kişinin doğum ile vatandaşlık alması bazı şartlara bağlanmıştır. Doğan kişi doğrudan sırf orada doğduğu için Hollanda vatandaşı olmaya hak kazanmaz. Ailesinin ve kendisinin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

 • Hollanda, Aruba, Curaçao veya Sint Marteen’ de doğan ve oturma izni olan çocuklar doğumlarından yetişkin olana kadar burada yaşarlarsa Hollanda vatandaşı olabilirler.
 • Hollanda, Aruba, Curaçao ya da Sint Marteen’ de doğan kişi vatansız ise ve 3 yıl boyunca Hollanda’da yaşamış ise vatandaşlık alabilmektedir.
 • Anne ya da babadan en az bir tanesi Hollanda vatandaşı ise çocuk da Hollanda vatandaşı olabilir.
 • Mahkeme kararı ile, Hollanda vatandaşı olmayan annenin ve Hollanda vatandaşı olan başka bir kişinin gözetimi altında olacak olan çocuğun velayeti eğer Hollanda vatandaşı olan kişiye verilirse ve en az 3 yıl boyunca çocuğun ana ikametgâh adresi Hollanda olursa çocuk vatandaşlık alabilir.

Belarus (Beyaz Rusya) Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Beyaz Rusya vatandaşlığı, Rusya ve Beyaz Rusya Birliği Devletlerinde vatandaşlık manasına gelmektedir. 2002 yılında son halini alan Belarus Vatandaşlık Yasası, burada doğan çocuğun vatandaşlık alabilmesi için ebeveynlerinden birinin ya da ikisinin birden Belarus vatandaşı olmasını ya da ikisinin birden Belarus’ da daimî olarak ikamet etmeleri gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Lüksemburg Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Lüksemburg’ da doğum ile vatandaşlık şartları ülke yasalarının bazı maddelerince net bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre:

 • Lüksemburg’da doğan çocuğun ebeveynlerden birisi, Lüksemburg vatandaşı olsun ya da olmasın eğer Lüksemburg’da doğmuşsa çocuk Lüksemburg vatandaşı olur.
  Yani eğer Lüksemburg’da doğduysanız ve çocuğunuzu yurtdışında doğurmak isterseniz tercihiniz Lüksemburg olabilir çünkü çocuğunuz direkt olarak Lüksemburg vatandaşlığına sahip olmuş olur. Tabi gerekli belgelerin ilgili makamlara iletilmesi gerekmektedir.
 • Çocuk vatansız olarak Lüksemburg’da doğmuşsa ya da ebeveynlerinin vatandaşlıklarına sahip olduğu ülke vatandaşlığa kabul etmiyorsa ya da çocuğun ebeveynlerinin kim oldukları tam olarak bilinmiyorsa doğan çocuk Lüksemburg vatandaşı olur.

Çocuk, direkt olarak vatandaşlık alamıyorsa, annesi ve babası Lüksemburg vatandaşı değilse ve burada da doğmamışlarsa, çocuk birkaç şartı gerçekleştirdiği taktirde 18 yaşında otomatik olarak vatandaşlık kazanır.

 • Ebeveynlerden en az biri doğumdan önceki 12 ay içinde sürekli olarak Lüksemburg’da ikamet etmişse çocuğuna vatandaşlık hakkı doğar.
 • Lüksemburg’da doğan çocuk 18 yaşına basmadan hemen önceki 5 yıl içinde Lüksemburg’da sürekli olarak yaşamışsa vatandaşlığa sahip olabilir.

Moldova Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Moldova doğuma göre vatandaşlık veren Avrupa ülkelerinden birisidir ve aynı zamanda bazı gerekçeler sağlandığında çifte vatandaşlıktan da yararlanabilirsiniz. Doğum ile vatandaşlık şartları şunlardır:

 • Ebeveynlerden herhangi birisi bebeğin doğumu sıralarında Moldova vatandaşıysa çocuk da Moldova vatandaşı olabilir.
 • Moldova’da doğan çocuklar eğer annesi ve babası vatansız kişilerse ya da anne ya da babalarından herhangi birinin vatandaşlığını alamıyorlarsa Moldova vatandaşı olarak kabul edilirler.

Slovakya Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Doğum ile Slovakya vatandaşı olmak için gerekli bazı şartlar şöyle sıralanabilir:

 • Çocuk Slovakya’da dünyaya geldiyse ve ebeveynlerinden en az bir tanesi Slovak vatandaşlığına sahipse çocuk da bu ülkenin vatandaşlığına sahip olur.
 • Eğer anne ve babanın ikisi de Slovak vatandaşı değilse çocuğun vatandaşlık alması biraz daha zorlaşmaktadır. Ebeveynler vatansızsa, çocuğun ebeveynleri belli değilse veya ebeveynlerinin vatandaşlığına sahip olduğu ülkelerden çocuk için vatandaşlık alınamıyorsa çocuk Slovakya vatandaşı olabilir.

Romanya Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Romanya’ da doğum ile vatandaşlık, ebeveynlerden birinin Romanya vatandaşı olması halinde Romanya’da doğan çocuğa verilmektedir.

Romanya’dan doğum ile vatandaşlık almanın bir kolaylığı vardır ki o da 3. kuşağa kadar Romanya geçmişi olan kişilere doğum ile vatandaşlık vermesidir. Örneğin dedeniz Romanya göçmeniyse, siz bunu gerekli belgelerle kanıtladığınızda dedenizden itibaren 3 kuşağa kadar kolaylıkla vatandaşlık elde edebiliyorsunuz.

Dikkat edilmesi gereken nokta kanıtlarınızı detaylandırmaktır. Dedenizin yalnızca Romanya’da yaşamasını değil, hangi şehrin hangi köyünde ne zaman yaşamış, ne zaman Türkiye’ ye göçmüş gibi soruların yanıtı olan detaylı kanıtlar sunmanız beklenmektedir.

Avusturya Doğum ile Vatandaşlık Veriyor mu?

Avusturya, doğum ile kişiye doğrudan vatandaşlık hakkı tanımıyor. Belli başlı şartları yerine getirmek yine de gerekiyor ancak normalde Avusturya vatandaşı olmak isteyen bir kişiye kıyasla orada doğmuş olan bir kişi çok daha kolay şekilde bu vatandaşlığa sahip olabiliyor.

Avusturya Vatandaşlık Kanunu gereğince doğum ile vatandaşlık maddeleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Eğer çocuk, iki Avusturyalı anne ve babadan doğmuşsa, annenin ve babanın evli ya da ayrı olmaları fark etmeksizin çocuk Avusturya vatandaşı olur.
 • Eğer ebeveynler doğum sırasında evlilerse, anneden ya da babadan birinin Avusturya vatandaşı olması çocuğun da vatandaş olması için yeterlidir. Bu yasa eskiden babanın vatandaş olma zorunluluğunu kılmaktaydı ancak günümüzde annenin ya da babanın vatandaş olması yeterli.
 • Ebeveynler evli değilse ve anne Avusturya vatandaşı baba değil ise çocuk otomatik olarak Avusturya vatandaşı olur. Yalnızca baba Avusturya vatandaşı ise çocuğun Avusturya vatandaşı olabilmesi için babanın babalığını kabul etmesi gerekmektedir ya da anne ile evliliğinin gerçekleşmesi ile çocuğun vatandaşlığı sağlanabilmektedir.
 • Ebeveynler doğumdan bir süre sonra evlenirlerse, çocuğa otomatik olarak vatandaşlık verilir, eğer çocuk 14 yaşını geçmişse çocuğun rızası gerekmektedir.
 • Eğer doğan kişi vatansız ise, vatandaşlık için başvurabilir. Vatandaşlığı alabilmesi için önceki 10 yılın 5 yılını Avusturya’da geçirmesi ve 18 yaşının ardından 2 yıl Avusturya’ da yaşamış olması gerekmektedir.

Avusturya, çifte vatandaşlıkta sıkıntı çıkarabilen bir ülkedir bu nedenle ebeveynlerin bu şartları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Avustralya’ da çifte vatandaşlıkta İtalya, Macaristan İsveç, Çek Cumhuriyeti gibi kan bağı esası olan ülkelerin vatandaşlarına bu hak tanınmaktadır. Anne ve babadan birisi Avusturya vatandaşı, diğeri bu ülkelerin vatandaşıysa çocuk çifte vatandaşlık hakkına sahip olur.

Doğum Yoluyla Vatandaşlık Başvurusu İçin Gereken Belgeler

Eğer çocuğunuzu başka bir ülkede doğurmayı planlıyorsanız o ülkenin vatandaşlığınıza çocuğunuzu geçirebilmek için bahsi geçen şartları yerine getirmenin yanında ülkelerin göç ve vatandaşlık ile ilgili kurumlarının istediği bazı belgeleri ilgili mecralara iletmeniz gerekiyor.

Bu belgeler basitçe doğum belgesi, çocuğun ve ebeveynlerinin nüfus ile ilgili belgeleri, sahip olunan pasaportların fotokopileri ve arkalı önlü kimlik fotokopileri olarak sıralanabilir. 

Adım Yiğit. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Dünya'yı gezmeyi ve yeni ülkeler keşfetmeyi seviyorum. Yurt dışından vize ve vatandaşlık almak isteyenler için yararlı paylaşımlar yapmaya çalışıyor, bilgilerimi vatandaslikvize.com takipçileriyle paylaşıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Doğum ile Vatandaşlık Veren Avrupa Ülkeleri Doğum ile Vatandaşlık Veren Avrupa Ülkeleri 2020 Güncel Listesi için yorumda bulun

  Doğum ile Vatandaşlık Veren Avrupa Ülkeleri 2020 Güncel Listesi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Doğum ile Vatandaşlık Veren Avrupa Ülkeleri 2020 Güncel Listesi için ilk yorumu yapabilirsin.